Kalkulačka pojistného
za jednotlivá rizika

Na základě Vámi zadaných informací spočítáme měsíční pojistné za Vámi vybraná rizika

Vyberte pojištění, o která máte zájem

Zaškrtněte všechna pojištění, která chcete kalkulovat

Smrt s konstantní pojistnou částkou Tarif 6081
Smrt s klesající pojistnou částkou Tarif 6080
Invalidita 3., 4. stupně Tarif 6044
Invalidita 2. stupně Tarif 6040
Invalidita 1. stupně Tarif 6046
Invalidita 3., 4. stupně s klesající pojistnou částkou Tarif 6045
Invalidita 2. stupně s klesajcí pojistnou částkou Tarif 6041
Invalidita 1. stupně s klesající pojistnou částkou Tarif 6047
Částečná ochrana invalidity v čekací době Tarif 6049
Závažná onemocnění ZO4 Tarif 6015
Závažné zdravotní následky Tarif 6017
ZO PLUS pro ženy Tarif 5013
Závažná onemocnění ZO4 s kles. pojistnou částkou Tarif 6016
Závažné zdravotní následky s kles. pojistnou částkou Tarif 6018
Hospitalizace Tarif 6050
Pracovní neschopnost od 29. dne Tarif 5073
Balíček Komfort Tarif 6087
Zproštění od placení pojistného Tarif 5000