Kalkulačka pojistného
za jednotlivá rizika 2018

Na základě Vámi zadaných informací spočítáme měsíční pojistné za Vámi vybraná rizika

Vyberte pojištění, o která máte zájem

Zaškrtněte všechna pojištění, která chcete kalkulovat

Smrt s konstantní pojistnou částkou Tarif 6081
Smrt s klesající pojistnou částkou Tarif 6080
Invalidita 3., 4. stupně Tarif 6344
Invalidita 2. stupně Tarif 6340
Invalidita 1. stupně Tarif 6346
Invalidita 3., 4. stupně s klesající pojistnou částkou Tarif 6345
Invalidita 2. stupně s klesajcí pojistnou částkou Tarif 6341
Invalidita 1. stupně s klesající pojistnou částkou Tarif 6347
Závažná onemocnění ZO4 Tarif 6015
Závažné zdravotní následky Tarif 6017
ZO PLUS pro ženy Tarif 5013
Závažná onemocnění ZO4 s kles. pojistnou částkou Tarif 6016
Závažné zdravotní následky s kles. pojistnou částkou Tarif 6018
Hospitalizace Tarif 6050
Pracovní neschopnost od 29. dne Tarif 5073
Pracovní neschopnost od 57. dne Tarif 6077
Zproštění od placení pojistného Tarif 5000
Závažná onemocnění dětí Tarif 6019
Dlouhodobá péče Tarif 6062, 6063, 6064